Hanne og Pouls danse- og spillesider


Regler for kortspillet Brus:

Som vi har lært dem i Ringkøbing i 1950-1960'erne:

Kort
Spilles med et alm. spil kort reduceret til 36, idet alle 2'ere, 3'ere, 4'ere og 10'ere fjernes ('Styrvolterne').

Deltagere
Brus kan spilles af 3 eller 4 personer. Hvis 3 personer deltager, spiller de mod hinanden, og hvis 4 personer deltager, spiller man sammen to og to, idet makkerne sidder over for hinanden.

regnskab

Regnskabet
Regnskabet føres af en af spillerne. Det skal være synligt for alle.
På et stykke papir laves 13 lodrette streger ('pinde', som i et stakit), som deles af en en vandret streg, så der opstår 2 halvdele. Foran hver halvdel noteres navn på spillerne. Er man 3 spillere, deles pindene i 3 dele.
Hver gang en spiller/makkerpar opnår en streg, overstreges den næste 'pind' med en skrå streg.
Når en spiller/makkerpar mangler 3 streger for at gå ud / blive færdig / lukke ('står på 3'), skal regnsskabsføreren meddele det, så alle er klar over, at slutspillet med dets særlige betingelser er nær.

Tre kort hver og 'bunken' i midten

Kortgivning
I hver kortgivning starter kortgiveren med at give et kort til spilleren til venstre, og der omdeles med uret et kort ad gangen til hver spiller, indtil alle har fået 3 kort. Resten ('bunken'/talon) lægges midt på bordet med bagsiden op. I næste kortgivning er det spilleren til venstre, der bliver kortgiver, og således skiftes for hver kortgivning.

Spillet
I hver kortgivning gælder det om at tage 5 stik, hvorved man 'går ud' og får en streg, og der startes en ny kortgivning. Samtidig forsøger man også på andre måder at samle streger. Den spiller/ makkerpar, der først samler præcis 13 streger, har vundet spillet.
Spilleren til venstre for kortgiveren (forhånden) starter med at lægge et kort på bordet, og de andre prøver at stikke det, hvis man kan og vil. Den spiller, der lægger det højeste kort på bordet, tager stikket hjem. Kan/vil ingen stikke, tilfalder stikket udspilleren.
Alle tager nu et nyt kort øverst fra 'bunken', idet den, der tog stikket hjem, tager først og dernæst de andre med uret rundt. Man har således altid 3 kort på hånden, undtagen til sidst, når 'bunken' er 'af bordet'.
Stikkene samles på bordet foran ens plads med bagsiden opad, så alle kan følge med i hvor mange stik, man/parret har taget. Ingen må derefter vende stikkene for at se hvilke kort, der er 'gået' (undtagen sidste stik inden næste kort er spillet ud).
Den, der har taget stikket, har nu det næste udspil.

Kortenes værdi
Højeste kort øverst og til venstre:
 
Stikkort:

Kn
K (vove: 2 streger)
8 (vove: 1 streg)
9: ♣ ♠ ♥ ♦
Es: ♣ ♠ ♥ ♦
Kn: ♥ ♦
6: ♣ ♠ ♥ ♦
K (høge: 1 streg)
7: ♣ ♠ ♥ ♦
 
'Ikke-stikkere':
5: ♣ ♠ ♥ ♦ - - 8: ♥ ♦ - - D: ♣ ♠ ♥ ♦ - - K:
Ingen af disse kort har nogen værdi, og kan ikke stikke noget andet kort.
 
Dvs rækkefølgen, som er den samme for alle stikkortene, er : klør, spar, hjerter, ruder.
F.eks. er 6 det laveste stikkort, Kn stikkes af Es, og 7 stikker 7.

7'ere - høge
7'erne indtager en speciel position, idet de normalt ikke har nogen værdi, og dermed ikke kan stikke noget andet kort.
Men hvis der spilles en 7'er ud, kan den kun stikkes af en anden 7'er med højere værdi, eller af K. Hvis man stikker med K, kan man sige 'jeg høger' og får dermed 1 streg!
K kan ikke stikke andre kort end 7'erne .
Man kan ikke 'høge' sin makkers kort og få en streg, men man kan godt stikke uden at få stregen (og dermed få udspillet).

To ens
Når man har udspillet, må man lægge 2 ens kort på bordet (fx. to 5'ere). Disse udgør så samlet 2 stik, og de andre spillere skal også lægge to kort. Man skal stikke begge kort for at tage disse to stik hjem. Stikker man kun det ene, får man intet stik.
Spilles der to 7'ere ud, kan man med K 'høge' den ene 7'er (hvis det ikke er ens makkers) og få en streg, men man skal stikke begge 7'ere for at tage stikkene hjem.
Alle tager dernæst 2 kort fra bunken. Hvis der ikke er 2 kort tilbage i bunken til hver spiller, tager man kun ét.

Tre ens - pive
Får man 3 ens kort på hånden, kan man 'pive', og man får straks udspillet og lægger alle tre kort på bordet. De andre skal også lægge deres tre kort, startende med spilleren til venstre for udspilleren. Ligesom ved to kort, skal man stikke alle tre kort for at tage disse tre stik hjem. Den spiller/makkerpar, som tager de 3 stik, får 1 streg.
Hvis det er en 7'er-'piver', kan man, ligesom med to ens, 'høge' med K. og få en streg, men man får ikke de tre stik.
Man tager dernæst 3 kort fra bunken. Hvis der ikke er 3 kort tilbage til hver spiller, tager man kun to eller ét kort.

Vove
Hvis man har 8 eller K, kan man sige 'jeg vover', når man spiller ud eller lægger på. Den spiller/ makkerpar, der tager stikket hjem, får henholdsvis 1 eller 2 streger. Hvis 8 'voves' og derefter stikkes med K, som også 'voves', gives der 3 streger for stikket.
Man kan godt 'vove', hvis der er spillet en (eller flere) 7'er ud, men man får ikke stikket. De efterfølgende spillere må så vælge, om de vil stikke 'voveren' og få en/to streger (men ikke stikket), eller stikke 7'eren og få stikket.
Der kan ikke 'voves', når 'bunken' er 'af bordet'. Kortet skal også reelt kunne stikkes, dvs. at man må ikke sidde i baghånd, man må ikke selv have det/de kort, som kan stikke, og de må ikke allerede være 'gået'.

5 stik - jan - buk
Har en spiller/makkerpar fået de krævede 5 stik, uden at de andre spillere har fået et eneste stik, går de andre 'jan' og spilleren/makkerparet får 1 streg ekstra, dvs. 2 streger for at 'gå ud'.
Hvis man er 3 spillere, kan kortgivningen ende med, at alle 3 får 4 stik, og at ingen altså opnår de krævede 5 stik. Man har fået en 'buk', og der kan ikke gives en streg for at vinde i denne kortgivning, men den spiller, der vinder den efterfølgende kortgivning, får 2 streger.

skorsten

Spillet slutter
Den spiller/makkerpar, der først opnår de 13 streger, har vundet spillet!
Men den sidste streg skal man have for at vinde en kortgivning (de 5 stik). Hvis man af en eller anden grund 'kommer til' at få en streg for 'noget andet', får man ikke denne streg, men derimod som straf en ekstra pind, en 'skorsten', så man nu skal have ialt 14 streger.
Når man kun mangler 1 streg ('står på 1'), kan man derfor ikke 'tåle' at 'vove' eller stikke en 'vover', og heller ikke 'høge'. Men man kan godt stikke med K, 8 eller K uden at sige 'jeg vover' eller 'jeg høger', og dermed hjemtage stikket uden at få en streg.

slut
Kontakt:  •  Hanne & Poul  •  Tlf: 2960 2123