Dansekalender (hovedsagelig Sjælland ...) - - - Vis kommende 1-6 mdr: eller 7-12 mdr:

januar 2020februar 2020marts 2020april 2020maj 2020juni 2020
On 1 Nytårsdag.
Lø 1 Kølstrup: Fanø workshop og bal.
Asnæs: Legestue: .

Kbh S: KFMH bal med Vanløse Alm. Danseorkester.

Rødovre: Kyndelmisselegestue: .

Sø 1 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
On 1 Fr 1 Ma 1 2. Pinsedag.
Bornholm: Dansefestival.

To 2 Sø 2 Ma 2 10To 2 Lø 2 Kastrup: Sjællandske Børnestævne: .
Ti 2
Fr 3 Ma 3 06Ti 3 Fr 3 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Sø 3 Kastrup: Sjællandske Børnestævne: .
On 3
Lø 4 Ti 4 On 4 Lø 4 St.Heddinge: Afslutningslegestue.
Korsør: Legestue: .

Kbh S: KFMH bal med ? ? ?.

Ma 4 19To 4
Sø 5 On 5 To 5 Sø 5 Palmesøndag.
Ti 5 Fr 5 Orø: Orødansen: .
Ma 6 02To 6 Fr 6 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Havrebjerg: Bal med Thorvalsen: .

Ma 6 15On 6 Hørsholm: Sommerdans.
Lø 6 Orø: Orødansen: .
Ti 7 Fr 7 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Odense: Bal med Nathasja og Nanna.

Lø 7 Næstved: DGI Vinterstævne: .
Raklev: Kursusdans.

Kbh S: KFMH bal med Frøberg.

Ti 7 To 7 Odense: Bal med ???.
Sø 7 Orø: Orødansen: .
On 8 Lø 8 Fensmark: Legestue: .
Sø 8 On 8 Odense: Bal med Kristine Heebøll og Jesper Vinther.
Fr 8 Store bededag.
Ma 8 24
To 9 Sø 9 Ma 9 11To 9 Skærtorsdag.
Lø 9 Ti 9
Fr 10 Ma 10 07Ti 10 Fr 10 Langfredag.
Sø 10 On 10 Hørsholm: Sommerdans.
Lø 11 Ti 11 On 11 Lø 11 Ma 11 20To 11
Sø 12 On 12 To 12 Sø 12 Påskedag.
Ti 12 Fr 12
Ma 13 03To 13 Fr 13 Frederiksberg: Ramslag.
Ma 13 2. Påskedag.
On 13 Lø 13 Kbh S: KFMH bal med ? ? ?.
Ti 14 Fr 14 Hvalsø: Musik og dans: .
Frederiksberg: Ramslag.

Lø 14 Roskilde: Generalforsamlingsbal.
Holbæk: Legestue: .

Ti 14 To 14 Sø 14
On 15 Lø 15 Roskiolde: Sønderho dans.
Roskilde: Dobbeltbal, Jæ Sweevers og Mads Hansens Kapel: .

Sø 15 On 15 Fr 15 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Frederiksberg: Ramslag.

Ma 15 25
To 16 Sø 16 Ma 16 12To 16 Lø 16 Kbh S: KFMH bal med Fur.
Ti 16
Fr 17 Ma 17 08Ti 17 Fr 17 Sorø: Afslutningslegestue: .
Frederiksberg: Ramslag.

Sø 17 On 17
Lø 18 Ti 18 On 18 Lø 18 Rødovre: Forårsopvisning og legestue.
Vanløse: Forårslegestue.

Broby: Bal med Gangspil kvartet.

Ma 18 21To 18
Sø 19 On 19 To 19 Sø 19 Ti 19 Fr 19
Ma 20 04To 20 Fr 20 Ma 20 17On 20 Lø 20 Højeruplund: Midsommertræf: .
Ti 21 Fr 21 Lø 21 Frederiksberg: Opvisning og legestue.
Ti 21 To 21 Kristi Himmelfartsdag.
Sø 21
On 22 Lø 22 Sø 22 On 22 Fr 22 Ma 22 26
To 23 Sø 23 Fastelavn.
Ma 23 13To 23 Lø 23 Nyvang: Folkedansens dag.
Kølstrup: Røros workshop og bal.

Ti 23
Fr 24 Ma 24 09Ti 24 Fr 24 Køge: Roskildebal med BGD: .
Sø 24 On 24
Lø 25 Ti 25 On 25 København: Nordisk dans.
Lø 25 Herlev: Opvisningslegestue.
Ma 25 22To 25
Sø 26 On 26 København: Nordisk dans.
To 26 Sø 26 Ti 26 København: Nordisk dans.
Fr 26
Ma 27 05To 27 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
Fr 27 Køge: Bal med Jydsk på Næsen: .
Ma 27 18On 27 Lø 27 Bjerringbro: Instruktør-, danse- og spillekursus.
Ti 28 Fr 28 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
Forårsbal med Køge Spillemandsforening..

Lø 28 Hørsholm: Opvisning og legestue.
: Regionsmesterskab i pardans/bal.

Slagelse: Jubilæumslegestue: .

Ti 28 To 28 Sø 28 Bjerringbro: Instruktør-, danse- og spillekursus.
On 29 København: Nordisk dans.
Lø 29 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
Høng: Legestue: .

Allerød: Regionslegestue: .

Fensmark: Jubilæumslegestue: .

Sø 29 On 29 København: Nordisk dans.
Fr 29 Bornholm: Dansefestival.
Køge: Bal med Mads Hansens Kapel: .

Ma 29 Bjerringbro: Instruktør-, danse- og spillekursus.
To 30 Ma 30 14To 30 Lø 30 Bornholm: Dansefestival.
Ti 30 Bjerringbro: Instruktør-, danse- og spillekursus.
Fr 31 Køge: Bal med Henrik Jansberg og Rasmus Zeeberg: .
Ti 31 Sø 31 Pinsedag.
Bornholm: Dansefestival.

webmaster: Poul Møller Om kalenderen