Dansekalender (hovedsagelig Sjælland ...) - - - Vis kommende 1-6 mdr: eller 7-12 mdr:

december 2019januar 2020februar 2020marts 2020april 2020maj 2020
Sø 1 On 1 Nytårsdag.
Lø 1 Kølstrup: Fanø workshop og bal.
Asnæs: Legestue: .

Rødovre: Kyndelmisselegestue.

Sø 1 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
On 1 Fr 1 ??: Sjællandske Børnestævne.
Ma 2 49To 2 Sø 2 Ma 2 10To 2 Lø 2 ??: Sjællandske Børnestævne.
Ti 3 Fr 3 Ma 3 06Ti 3 Fr 3 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Sø 3 ??: Sjællandske Børnestævne.
On 4 Lø 4 Stenlille: Legestue: .
Greve: Nytårslegestue: .

Ti 4 On 4 Lø 4 St.Heddinge: Afslutningslegestue.
Ma 4 19
To 5 Sø 5 On 5 To 5 Sø 5 Palmesøndag.
Ti 5
Fr 6 Ma 6 02To 6 Fr 6 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Ma 6 15On 6 Hørsholm: Sommerdans.
Lø 7 Ti 7 Fr 7 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Lø 7 Næstved: DGI Vinterstævne: .
Raklev: Kursusdans.

Ti 7 To 7
Sø 8 On 8 Lø 8 Sø 8 On 8 Fr 8 Store bededag.
Ma 9 50To 9 Sø 9 Ma 9 11To 9 Skærtorsdag.
Lø 9
Ti 10 Fr 10 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Holeby: Les Lanciers kursus: .

Ma 10 07Ti 10 Fr 10 Langfredag.
Sø 10
On 11 Lø 11 Hørsholm: Nytårsfest: .
Raklev: Legestue: .

Helsinge: Nytårslegestue: .

Kbh. K: Nytårsbal med ??.

Ti 11 On 11 Lø 11 Ma 11 20
To 12 Sø 12 On 12 To 12 Sø 12 Påskedag.
Ti 12
Fr 13 Køge: Julebal sammen med Roskilde Spillemandslaug og - Folkedanserlaug: .
Ma 13 03To 13 Fr 13 Ma 13 2. Påskedag.
On 13
Lø 14 Ti 14 Fr 14 Lø 14 Holbæk: Legestue.
Ti 14 To 14
Sø 15 On 15 Lø 15 Roskilde: Dobbeltbal.
Sø 15 On 15 Fr 15 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Ma 16 51To 16 Sø 16 Ma 16 12To 16 Lø 16
Ti 17 Fr 17 Raklev: Nytårsgalla: .
Ma 17 08Ti 17 Fr 17 Sorø: Afslutningslegestue.
Sø 17
On 18 Lø 18 Tåstrup: Dansesjov.
Gladsaxe: Det store Nytårsbal: .

Føllenslev: Vinterfest: .

Ti 18 On 18 Lø 18 Rødovre: Forårsopvisning og legestue.
Vanløse: Forårslegestue.

Ma 18 21
To 19 Sø 19 Hvidovre: Seniorlegestue: .
Hovedstaden: Seniorlegestue.

On 19 To 19 Sø 19 Ti 19
Fr 20 Ma 20 04To 20 Fr 20 Ma 20 17On 20
Lø 21 Ti 21 Fr 21 Lø 21 Frederiksberg: Opvisning og legestue.
Ti 21 To 21 Kristi Himmelfartsdag.
Sø 22 On 22 Herlev: Eftermiddagsdans: .
Lø 22 Sø 22 On 22 Fr 22
Ma 23 52To 23 Sø 23 Fastelavn.
Ma 23 13To 23 Lø 23 Nyvang: Folkedansens dag.
Kølstrup: Røros workshop og bal.

Ti 24 Juleaftensdag.
Fr 24 Ma 24 09Ti 24 Fr 24 Køge: Bal under planlægning.
Sø 24
On 25 1. Juledag.
Lø 25 Slagelse: B&U Smutten Weekend: .
Kr.Såby: Legestue: .

Ti 25 On 25 Lø 25 Herlev: Opvisningslegestue.
Ma 25 22
To 26 2. Juledag.
Sø 26 Slagelse: B&U Smutten Weekend: .
On 26 To 26 Sø 26 Ti 26
Fr 27 Ma 27 05To 27 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
Fr 27 Køge: Bal med Jydsk på Næsen.
Ma 27 18On 27
Lø 28 Hvidovre: Julelegestue: .
Allerup: Julebal med Bastard Kvartet.

Ti 28 Fr 28 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
Forårsbal med Køge Spillemandsforening..

Lø 28 : Regionsmesterskab i pardans/bal.
Hørsholm: Opvisning og legestue.

Ti 28 To 28
Sø 29 On 29 Lø 29 St.Heddinge: Europæisk Ungdomsstævne.
Hovedstaden: Regionslegestue.

Sø 29 On 29 Fr 29 Bornholm: Dansefestival.
Køge: Bal med Mads Hansens Kapel.

Ma 30 01To 30 Ma 30 14To 30 Lø 30 Bornholm: Dansefestival.
Ti 31 Høng: Nytårslegestue: .
Fensmark: Nytårslegestue: .

Fr 31 Køge: Bal med Henrik Jansberg og Rasmus Zeeberg.
Ti 31 Sø 31 Pinsedag.
Bornholm: Dansefestival.

webmaster: Poul Møller Om kalenderen