Dansekalender (hovedsagelig Sjælland ...) - - - Vis kommende 1-6 mdr: eller 7-12 mdr:

august 2019september 2019oktober 2019november 2019december 2019januar 2020
To 1 Sø 1 Frilandsmuseet: Dansens dag.
Ti 1 Fr 1 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Sorø: Legestue.

Sø 1 On 1 Nytårsdag.
Fr 2 Ma 2 36On 2 Lø 2 Kølstrup: Svensk workshop og bal.
Højby: 110 års jubilæum.

Ma 2 49To 2
Lø 3 Ti 3 To 3 Sø 3 Usserød: Legestue.
Ti 3 Fr 3
Sø 4 On 4 Fr 4 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Ma 4 45On 4 Lø 4 Greve: Nytårslegestue.
Ma 5 32To 5 Lø 5 St.Heddinge: B&U danse- og spilletræf: .
Køge: Legestue: .

Gadstrup: Legestue.

Ti 5 To 5 Sø 5
Ti 6 Fr 6 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Sø 6 St.Heddinge: B&U danse- og spilletræf: .
On 6 Fr 6 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Ma 6 02
On 7 Lø 7 Kølstrup: Læsø workshop og bal.
Ma 7 41To 7 Lø 7 Ti 7
To 8 Sø 8 Ti 8 Fr 8 Sø 8 On 8
Fr 9 Ma 9 37On 9 Lø 9 Føllenslev: Løvfaldsfest.
Broby: Roskilde Workshop og bal.

Rødovre: Efterårslegestue.

Stevns: 50 års jubilæum.

Ma 9 50To 9
Lø 10 Ti 10 To 10 Sø 10 Sjælland: Tips og Ideer.
Ti 10 Fr 10 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Sø 11 On 11 Roskilde: Nordisk Dans.
Fr 11 Odense: Læsøbal.
Ma 11 46On 11 Lø 11 Helsinge: Nytårslegestue.
Ma 12 33To 12 Lø 12 Ti 12 To 12 Sø 12
Ti 13 Fr 13 Sø 13 On 13 Fr 13 Køge: Julebal sammen med Roskilde Spillemandslaug og - Folkedanserlaug.
Ma 13 03
On 14 Lø 14 Ma 14 42To 14 Lø 14 Ti 14
To 15 Sø 15 Ti 15 Fr 15 Sø 15 On 15
Fr 16 Ma 16 38On 16 Lø 16 Roskilde: Fællesbal.
Hørsholm: Jubilæumslegestue.

Ma 16 51To 16
Lø 17 Ti 17 To 17 Sø 17 Hovedstaden: Søndagsdans.
Ti 17 Fr 17
Sø 18 On 18 Fr 18 Ma 18 47On 18 Lø 18 Føllenslev: Vinterfest.
Ma 19 34To 19 Lø 19 Ringsted: Temadans, Sydvestsjælland - Kursus+bal: .
Ti 19 To 19 Sø 19
Ti 20 Fr 20 Odense: Grønlandsk bal.
Sø 20 On 20 Fr 20 Ma 20 04
On 21 Lø 21 Herlev: Legestue.
Roskilde: Åbningsbal.

Ma 21 43To 21 Lø 21 Ti 21
To 22 Sø 22 Ti 22 Fr 22 Sø 22 On 22
Fr 23 Ma 23 39On 23 Lø 23 Holbæk: Legestue.
Ma 23 52To 23
Lø 24 Ti 24 To 24 Sø 24 Ti 24 Juleaftensdag.
Fr 24
Sø 25 On 25 København: Nordisk Dans.
Fr 25 Køge: Bal med Heebøll & Vinther.
Ma 25 48On 25 1. Juledag.
Lø 25
Ma 26 35To 26 Lø 26 ?: B&U Smutten Weekend.
Føllenslev: Høstfest.

Ti 26 To 26 2. Juledag.
Sø 26
Ti 27 Fr 27 Køge: Bal med Køge Spillemandsforening.
Sø 27 ?: B&U Smutten Weekend.
On 27 København: Nordisk Dans.
Fr 27 Ma 27 05
On 28 København: Nordisk Dans.
Lø 28 Kr.Såby: Legestue: .
Ma 28 44To 28 Lø 28 Allerup: Julebal.
Ti 28
To 29 Sø 29 Høng: Legestue: .
Ti 29 Fr 29 Køge: Bal med Bastard Kvintet.
Sø 29 On 29
Fr 30 Ma 30 40On 30 København: Nordisk Dans.
Lø 30 Ma 30 01To 30
Lø 31 To 31 Ti 31 Fr 31 Køge: Bal med Henrik Jansberg og Rasmus Zeeberg.
webmaster: Poul Møller Om kalenderen