Dansekalender (hovedsagelig Sjælland ...) - - - Vis kommende 1-6 mdr: eller 7-12 mdr:

november 2019december 2019januar 2020februar 2020marts 2020april 2020
Fr 1 Sø 1 On 1 Nytårsdag.
Lø 1 Kølstrup: Fanø workshop og bal.
Asnæs: Legestue: .

Rødovre: Kyndelmisselegestue.

Sø 1 On 1
Lø 2 Ma 2 49To 2 Sø 2 Ma 2 10To 2
Sø 3 Ti 3 Fr 3 Ma 3 06Ti 3 Fr 3 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Ma 4 45On 4 Lø 4 Stenlille: Legestue: .
Greve: Nytårslegestue: .

Ti 4 On 4 Lø 4 St.Heddinge: Afslutningslegestue.
Ti 5 To 5 Sø 5 On 5 To 5 Sø 5 Palmesøndag.
On 6 Fr 6 Hvalsø: Julelegestue: .
Herlev: Herlev gamle Danse: .

Ma 6 02To 6 Fr 6 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Ma 6 15
To 7 Lø 7 København: Julebal med Mads Hansens Kapel.
Vanløse: Bal med - - -.

Ti 7 Fr 7 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Lø 7 Raklev: Kursusdans.
Ti 7
Fr 8 Sø 8 On 8 Lø 8 Sø 8 On 8
Lø 9 Ma 9 50To 9 Sø 9 Ma 9 11To 9 Skærtorsdag.
Sø 10 Ti 10 Fr 10 Herlev: Herlev gamle Danse: .
Holeby: Les Lanciers kursus: .

Ma 10 07Ti 10 Fr 10 Langfredag.
Ma 11 46On 11 Lø 11 Hørsholm: Nytårsfest.
Raklev: Legestue: .

Helsinge: Nytårslegestue: .

Ti 11 On 11 Lø 11
Ti 12 To 12 Sø 12 On 12 To 12 Sø 12 Påskedag.
On 13 Fr 13 Køge: Julebal sammen med Roskilde Spillemandslaug og - Folkedanserlaug: .
Ma 13 03To 13 Fr 13 Ma 13 2. Påskedag.
To 14 Lø 14 Ti 14 Fr 14 Lø 14 Holbæk: Legestue.
Ti 14
Fr 15 Sø 15 On 15 Lø 15 Roskilde: Dobbeltbal.
Sø 15 On 15
Lø 16 Næstved: Legestue: .
Hørsholm: Jubilæumslegestue: .

Ma 16 51To 16 Sø 16 Ma 16 12To 16
Sø 17 Hovedstaden: Søndagsdans.
Ti 17 Fr 17 Raklev: Nytårsgalla: .
Ma 17 08Ti 17 Fr 17 Sorø: Afslutningslegestue.
Ma 18 47On 18 Lø 18 Tåstrup: Dansesjov.
Føllenslev: Vinterfest.

Ti 18 On 18 Lø 18 Rødovre: Forårsopvisning og legestue.
Ti 19 To 19 Sø 19 Hovedstaden: Seniorlegestue.
On 19 To 19 Sø 19
On 20 Fr 20 Ma 20 04To 20 Fr 20 Ma 20 17
To 21 Lø 21 Ti 21 Fr 21 Lø 21 Frederiksberg: Opvisning og legestue.
Ti 21
Fr 22 Sø 22 On 22 Lø 22 Sø 22 On 22
Lø 23 Broby: Seminar og bal med Roskilde-Lejreegnens musik og dans: .
Holbæk: Legestue: .

Ma 23 52To 23 Sø 23 Fastelavn.
Ma 23 13To 23
Sø 24 Ti 24 Juleaftensdag.
Fr 24 Ma 24 09Ti 24 Fr 24 Køge: Bal under planlægning.
Ma 25 48On 25 1. Juledag.
Lø 25 Sjælland: B&U Smutten Weekend.
Ti 25 On 25 Lø 25 Herlev: Opvisningslegestue.
Ti 26 To 26 2. Juledag.
Sø 26 Sjælland: B&U Smutten Weekend.
On 26 To 26 Sø 26
On 27 København: Nordisk Dans.
Fr 27 Ma 27 05To 27 Fr 27 Køge: Bal med Jydsk på Næsen.
Ma 27 18
To 28 Lø 28 Allerup: Julebal.
Ti 28 Fr 28 Forårsbal med Køge Spillemandsforening..
Lø 28 Hørsholm: Opvisning og legestue.
: Regionsmesterskab i pardans/bal.

Ti 28
Fr 29 Kgs. Lyngby: Legestue: .
Køge: Bal med Bastard Kvintet: .

Sø 29 On 29 Lø 29 Hovedstaden: Regionslegestue.
Sø 29 On 29
Lø 30 Kbh Ø: 40 års jubilæumslegestue: .
Ma 30 01To 30 Ma 30 14To 30
Ti 31 Høng: Nytårslegestue: .
Fensmark: Nytårslegestue: .

Fr 31 Køge: Bal med Henrik Jansberg og Rasmus Zeeberg.
Ti 31
webmaster: Poul Møller Om kalenderen